Algemene voorwaarden

Het is belangrijk voor u als consument, maar ook voor ons als bedrijf dat naast de overeenkomst u zekerheid heeft over wat uw rechten en plichten zijn. Hiervoor hebben wij algemene voorwaarden opgesteld. Eembouw Advies hanteert deze voorwaarden voor alle levering van haar producten en/of diensten. De Algemene voorwaarden zijn opgesteld naar het model van het BouwOké keurmerk en staan op onze site.

Hier kunt u de algemene voorwaarden vinden