Bouwen met zekerheid

Zeker zaken doen, dat wil iedereen. U heeft als consument veel keuze uit bedrijven en aanbieders die werkzaam zijn in de bouw van dakkapellen. Door het grote aanbod is het van belang dat u wordt geholpen in de keuze met welke ondernemer u in zee gaat. Kwaliteit en garantie geven u als consument vertrouwen.

Wanneer er sprake is van bouw is het van belang dat het project goed verzekerd is tegen risico’s en schade. Eembouw Kwaliteitsdakkapellen B.V. is een gecontroleerd bedrijf en heeft haar verzekeringen op het gebied van aansprakelijkheid goed op orde. U kunt daarom zeker zaken doen met Eembouw Kwaliteitsdakkapellen B.V. en dat bouwt wel zo prettig.

Hieronder vind u uitleg over de verzekeringen waarover Eembouw Kwaliteitsdakkapellen B.V. beschikt:

AVB

De Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven vergoedt schade als gevolg van aansprakelijkheid voor het beschadigen van andermans zaken of het toebrengen van letsel, als dit door u of door een van onze werknemers is veroorzaakt, inclusief de daaruit vloeiende gevolgschade. Daarnaast is in de aansprakelijkheidsverzekering een dekking voor brandschade opgenomen.

CAR

Een CAR verzekering is een afkorting van Constructie All Risk. Dit is één van de meest uitgebreide verzekeringen. Het dekt vrijwel alle mogelijke schaden tijdens de bouw, vanaf het moment van de eerste voorbereidingen voor de bouw totdat het project is opgeleverd. Deze verzekering dekt beschadiging aan het werk ontstaan tijdens (onderhouds)werkzaamheden door verzekerde veroorzaakt, schade die verband houdt met de totstandkoming van het project en veroorzaakt aan het begin van de onderhoudstermijn.